mY83z6z3KmpPWy7t0kRO

Z͗̉͒̏ͮ̌̓͗͒͛̓͆̇̌̋̾͐͆͒͛͐̈́̊ͩͩ̈́̃̑̿̍̒ͥ͒̿ͬͭ̇̆̆̈́ͣͧͯ͋͑͌ͧͩ͋̾͌̉ͭ͆̈͐̽ͭ̿̾̃ͥͮͧ̆̉ͧ̀ͩ̍ͬͮ̓̿͗́̇ͨ̚

  • 0
  • 0

n̴͝ơʎ͏͟ ͝ʇ̷͘ɹ̸̡ǹ̛ɥ̢ p̸͝u͢ɐ ̴ǝ̧͢҉ı̴͝l̕ ɐ ͡l̵̀͢ļ͘͠ǝ͢ʇ̨ ̷́͜ɐ̴̴͞u̕uo̢ƃ̵̀ ̢ɹǝ̴̶̷ʌ̵͘ǝ҉u͟͟
͝͏ǝ͘ʎ̧q͘p͢oo̸̡ƃ ͝ʎ̕͏ɐs̷͢͟ ̴̀ɐ͘uu͢͝͠ơ̕ƃ̴ ɹǝʌ҉̴ǝ͏͞u͢
̧͏ʎɹɔ̡ ̧n̨͜òʎ̛ ̛͞ǝ̀͝ʞ͡ɐ̴̢͠ɯ͢ ̷̨ɐ̧̨u͝͠u̵̢o͢͠ƃ҉́ ɹ͘ǝ͡ʌ̷̴ǝu͠
̨̀͟n͏̀ó͢ʎ̡̕͞ ͢҉ʇ̵ɹ̡ǝ͢͡s͟ǝ́͢p̨̛͏ ̷͢p̴͢u̢͞͝ɐ̕͜ ̕̕p̵ųń͜͜o̕ɹ̨͢͝ɐ̵̕ u̶̷͠n̨̕ɹ̵ ̷̴ɐ̸u̵͞u̡ǫ́͠ƃ̨̛͘ ̛̕ɹ́ǝ͘ʌ͞ǝ̵u
́͠u̧ʍo͏̵p̡҉͠ ̛n̵o̷̴ʎ͡͝ ͜ʇ̸̕͝ǝ̵l ̡̨͘ɐ̶u̴̕u̷oƃ ̶̨͢ɹ̛ǝʌ̸̧ǝ͡u̧
́d́͜n͝ ̵n̷̷̛o͠ʎ̴ ͜ǝ͠ʌ̛͝ıƃ ̸ɐ̶͜uư̵͏oƃ͏̶ ̢ɹ͡͡ǝ͘ʌ̴̀͠ǝ̧͘u͏̛
͠p̴̀͠u͡ɐ̧͢͏ʇ̕͠s̸͟ɹ̢͟ǝ́͘p̴͞u̶n͞ ̵̸n͘͡o͞ʎ̨ ͝͝ǝ̸͞ʞ͠ɐ̴̷ɯ ̷̢ɐʇ̷̶͘ʇoƃ̴͡
͞ƃ̢͟͜u̡

28 Nov 2014

5 Visualizações

Estatísticas do vídeo

Mostrar:

Comentários

Vídeos em Destaque